.

Euroclipy

Euroclipy są krótkimi filmami o wspólnej tematyce dla wszystkich stron partnerskiego projektu. Zgodnie z wcześniej ustalonymi wytycznymi, każdy kraj realizował trzy euroclipy z napisami w języku francuskim i angielskim.  Euroclip 1 składający się dwóch osobnych wywiadów miał na celu porównanie sytuacji początkującego i doświadczonego kucharza w krajach europejskich.Euroclip 2 ilustrował zawód aktora, który wpisuje w charakterystykę zajęć proponowanych uczniom naszej szkoły. Zawiera on fragmenty spektakli oraz rozmów z aktorami i choreografem Teatru Nowego w Łodzi. Euroclip 3 prezentował jedną z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej tj. wspieranie młodzieży w wejściu na rynek pracy. W dużym stopniu opierał się on na rozmowie z pedagogiem pracującym w Poradni. Scenka została napisana wspólnie z ekipą rumuńską. W trakcie wizyty w Turcji uczniowie z Rumunii odegrali ją w języku angielskim, natomiast polscy uczniowie w języku francuskim. Bohaterami byli dyrektor ds. zasobów ludzkich i młoda kobieta szukająca pracy. Akcja rozgrywała się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, w firmie produkującej meble. Celem jej było pokazanie braku zaufanie, nieznajomości firmy oraz niewłaściwego stroju kandydatki. Wszystkie Euroclipy  są do obejrzenia na youtubie. Zapraszamy.