.

Logo projektu

Jednym z pierwszych z zaplanowanych działa w projekcie było stworzenie oficjalnego logo, które wykorzystywane było by przez wszystkie strony partnerskie w trakcie jego trwania. Miało ono nawiązywać do tytułu projektu „Des voies européennes pour la voie de la résussite”, tj.  Europejskimi szlakami na drogę sukcesu”. Propozycja, jaką zgłosiła nasza szkoła była pomysłem Justyny Paderewskiej, ówczesnej uczennicy klasy III f. Przedstawiała ona drogowskazy z nazwami miejscowości , w których znajdują się wszystkie szkoły partnerskie. Po głosowaniu, oficjalnym logo projektu, umieszczanym między innymi na wszystkich dokumentach oraz wypracowanych produktach, została propozycja zgłoszona przez szkołę na Litwie. Zawierało ono akronim OEUVRE, tj. praca lub dzieło.