.

Artykuły

W dniach 3-6 marca 2015 r. realizowaliśmy w naszej szkole projekt: Żydzi - historia, tradycja, kultura. Składał się on z wystawy pt. Los Żydów - życie, zagłada, pamięć, która była prezentowana na korytarzu szkolnym (odbywały się przy niej lekcje związane z tematem projektu), z wirtualnej lekcji w Muzeum Polin, przeprowadzonej we wszystkich klasach, oraz  ze spotkania z przedstawicielem Łódzkiej Gminy Żydowskiej panem Hubertem Rogozińskim na temat judaizmu i związanych z nim obyczajów.Celem przedsięwzięcia było zrozumienie i akceptacja odmienności kulturowej Żydów i poznanie ich związku z historią i kulturą Polski.