.

Artykuły

W dniach 1 - 4 lutego 2016 roku w naszej szkole odbył się Tydzień Języków Obcych, którego koordynatorem była pani prof. I. Kaźmierska-Kaźmierczak. W tym roku motywem przewodnim wszystkich konkursów był film. W konkursie wiedzy o filmie amerykańskim I miejsce Zofia Jagoda kl. II C. Recenzję filmową najlepiej napisała Julita Łubińska kl. II Bf, plakat filmowy najlepiej wykonała Zuzanna Krakowiak kl. I B, a piosenkę filmową najlepiej zaśpiewały Patrycja Celeban i Marta Koszacka kl. I B. Konkurs filmowy "Europa oczami młodzieży" wygrał zespół w składzie: Piotr Florek, Nadia Krzywania, Iga Wiśniewska i Marcelina Ciupińska kl. II Bf. Tydzień zakończył koncert finałowy, podczas którego zaprezentowano nagrodzone filmy i piosenki oraz wręczono nagrody ufundowane przez Radę Rodziców i wydawnictwo Oxford University Press. Fotorelacja.