.

Artykuły

28 maja 2018 r. odbyła się w naszej szkole VI Edycji Konkursu Wiedzy o Hiszpanii pod hasłem „En el mundo de la pintura”, czyli„W świecie malarstwa” dla uczniów gimnazjów. W I etapie uczniowie rozwiązali quiz sprawdzający wiedzę z zakresu twórczości pięciorga malarzy Fridy Kahlo, Diego Velazqueza, Francisco Goi, Pablo Picasso i Salvadora Dalí oraz  reprezentowanych przez nich kierunków. W II etapie natomiast uczestnicy zaprezentowali w języku polskim lub hiszpańskim przygotowaną przez siebie prawdziwą lub wymyśloną historię powstania obrazu albo przedstawioną na nim. W konkursie zwyciężyli uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych. Szkoła otrzymała dofinansowanie z Urzędu Miasta Łodzi (Wydział Edukacji) w wysokości 100 zł na nagrody w ramach zadania "promocja oświaty".