.

Artykuły

Dnia 10 kwietnia 2017 r. odbyła się VI edycja Międzyszkolnych Spotkań z Hiszpanią pod hasłem ,,En el mundo de los libros", czyli ,,W świecie książek". Wzorem ubiegłego roku tegoroczona edycja konkursu składała się z 2 części. W pierwszej, zespoły przystąpiły do rozwiązywania quizu sprawdzającego wiedzę z zakresu 4 uprzednio podanych książek autorów hiszpańskich i latynoamerykańskich, znajomość słownictwa z zakresu czytelnictwa oraz wiedzę na temat wydarzeń literackich. W drugim etapie, uczestnicy przedstawiali wybraną przez siebie książkę pisarza hiszpańskiego lub latynoamerykańskiego, jej bohatera, miejsce akcji, tradycję lub tło historyczne. Uzyskane przez drużyny punkty zostały zsumowane, dzięki czemu zostali wyłonieni finaliści. Zwycięskim zespołem okazała się drużyna z XXXII LO. O drugim miejscu zadecydowała dogrywka, którą wygrały uczennice z Salezjańskiego Liceum, zaś na trzecim miejscu znalazły się przedstawicielki IX LO. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom. Zapraszamy do udziału w VII już edycji w kolejnym roku szkolnym. Do zobaczenia! Fotorelacja.