.

Artykuły

W dniu 10 października 2016 r. Samorząd Uczniowski przeprowadził wybory na elektora do Zgromadzenia Elektorów, które będzie wybierać Młodzieżową Radę Miejską na lata 2016-2018. Naszym elektorem większością głosów został wybrany Filip Kapusta z kl.III B. Natomiast kandydatami do Młodzieżowej Rady Miejskiej z naszej szkoły są: Rafał Jura kl. II B, Patryk Szczepanek z kl. II Bf i Wiktoria Saganowska z kl I Bf. Wybory odbędą się w dniu 25 października 2016 r. o godz. 10.00 w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104. Życzymy powodzenia naszym kandydatom.