.

Artykuły

W dniu 28 listopada 2016 r. grupa uczennic z kl. I B uczestniczyła w XXXI LO w Łodzi w konferencji "Dbanie o coś więcej niż zysk - Corporate Social Responsibility". CSR to społeczna odpowiedzialność biznesu, koncepcja według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Podczas konferencji dziewczyny dowiedziały, które firmy w Łodzi, a także w Polsce i na całym świecie są liderami we wdrażaniu tej koncepcji. A już wkrótce grupa uczniów kl. I B  będzie brała udział w programie "Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" i miejmy nadzieję, że wiedza o CSR zostanie wykorzystana.