.

Artykuły

Dnia 25 kwietnia 2017 r. w Filii nr 21 MBP Łódź-Bałuty nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu recytatorskiego Poeci awangardy po latach, zorganizowanego z okazji obchodów setnej rocznicy awangardy polskiej. Spośród 14 uczestników, uczniów PG nr 7, PG nr 17, ZSRz, III LO, VI LO, XV LO, XXVI LO,  Liceum Akademickiego, recytujących wiersze Juliana Przybosia, Tytusa Czyżewskiego, Stanisława Młodożeńca, Jana Brzękowskiego, Brunona Jasieńskiego, Jalu Kurka, Adama Ważyka, Tadeusza Peipera, Anatola Sterna, jury przyznało  pierwsze miejsce Michałowi Kusayowi kl. II B za recytację wiersza Tytusa Czyżewskiego "Nie wiedziała". Gratulujemy.