.

Artykuły

W dniu 30 października 2017 r.  zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyniku tajnego głosowania nową przewodniczącą SU została Jagoda Zakrzewska kl. II B (52 głosy),wiceprzewodniczącą natomiast Sara Nguyen Truong kl. I B (45 głosów), sekretarzem Zuzanna Waga  kl. I B (22 głosy), a skarbnikiem Patryk Ługowski kl. I C (41 głosów). Gratulujemy i liczymy na spełnienie wszystkich obietnic wyborczych Smile.