.

Artykuły

Wojewódzki konkurs filmowy pt. „Nie rozróżniam, nie odróżniam, nie segreguję, nie prześladuję – TOLERUJĘ!” pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, organizowany w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS, miał na celu nie tylko kształtowanie postaw twórczych wśród młodzieży, rozwijanie pasji, wymiany doświadczeń, lecz także upowszechnienie edukacji antydyskryminacyjnej, zwalczania stereotypów i uprzedzeń. 1 grudnia 2017 r. pojechaliśmy do Kina 3D Wytwórnia w Łodzi, gdzie odbył się pokaz filmów, następnie wręczenie nagród oraz wyróżnień. Grupa pod opieką pana prof. Michała Dondzika: Anna Krakowiak, Gabriela Kalinowska, Aleksandra Papierz z kl. II Bf zajęła III miejsce otrzymując zaproszenie na warsztaty w Radio Łódź oraz upominki upamiętniające to wydarzenie.

Anna Krakowiak kl. II Bf