.

Artykuły

Rok 2017 ogłoszony został rokiem Władysława Reymonta – pisarza i noblisty. Z tej okazji Wytwórnia Filmów Oświatowych zorganizowała konkurs „Reymont w Ziemi Obiecanej”.  29 listopada 2017 r. udaliśmy się na ogłoszenie wyników do Łódzkiego Domu Kultury. Nasz film „Nieznane losy Władysława Reymonta” otrzymał wyróżnienie (nie przyznano drugiej i trzeciej nagrody). Autorami filmu są Maria Matras i Julia Lewandowska kl. II Bf oraz Jan Pluta i Sebastian Kotras kl. I Bf, a opiekę sprawował pan prof. Michał Dondzik. Otrzymaliśmy upominki oraz zaproszenia na spektakl teatralny „Ziemia obiecana”.

Maria Matras kl. II Bf