.

Artykuły

W dniu 9 listopada 2017 r. w naszej szkole odbył się Przegląd Piosenki Legionowej. Celem przeglądu jest pielęgnowanie i upowszechnianie wśród młodzieży tradycji legionowej oraz historii Polski. Przegląd nawiązuje do niezapomnianej roli, jaką odegrały Legiony Polskie w dziejach naszego narodu. Pieśni legionowe towarzyszące tamtym wydarzeniom i ich ponadczasowe walory artystyczne w pełni zasługują na miejsce, które pozwoli w ciekawy sposób i na nowo zaprezentować je współczesnym. Na scenie zaprezentowały się wszystkie klasy, a ich występy można zobaczyć na profilu facebookowym. Fotorelacja.