.

Artykuły

W dniu 5 stycznia 2018 r. nastąpiło ogłoszenie wyników w ogólnopolskim konkursie "Szanuj moje prawa". Zadaniem uczestników było przygotowanie prezentacji multimedialnej o prawach dziecka. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. Miło nam poinformować, że I miejsce w konkursie zdobyła Maja Chałubińska z kl. I B, natomiast III miejsce Dagmara Kowalczyk z kl. I C, a wyróżnienie Zuzanna Polit z kl. I B. Gratulujemy.