.

Artykuły

W dniach 15-17 marca 2018 r. w Gdańsku, w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego odbył się etap centralny Olimpiady Języka Francuskiego. Spośród 2079 kandydatów z 298 szkół biorących udział w olimpiadzie do etapu centralnego zakwalifikowało się tylko 60 uczestników. Zgodnie z regulaminem olimpiady tytuł finalisty mogą uzyskać ci zawodnicy, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych do zdobycia na etapie centralnym punktów. Z radością informujemy, że wśród zwycięzców znalazł się uczeń kl. II B – Waldo Bastida, który zdobył tytuł finalisty. Waldo uzyskał nie tylko tytuł, ale również 100% wynik matury z języka francuskiego (podstawowej i rozszerzonej lub dwujęzycznej). Serdecznie gratulujemy!