.

Artykuły

W dniu 10 września 2018 r. rozpoczęła się fuksówka klas pierwszych. Fuksówka to tradycyjnie odbywająca się w naszej szkole zabawa integracyjna dla klas pierwszych. Podczas pierwszych tygodni nauki, zadaniem uczniów klas pierwszych jest poznanie kolegów wyższych roczników. Odbywa się to  podczas różnorodnych akcji, zabaw, performanców. Fuksówkę kończy  spektakl, film  kolektywnie przygotowany przez każdą z klas i ślubowanie klas pierwszych, które odbędzie się dnia 11 października 2018 r. Temat spektaklu, filmu jak i zadania do realizacji wyznacza klasa druga. Pokaz odbywa się przy udziale zaproszonych gości: Rady Pedagogicznej, rodziców,  absolwentów oraz uczniów klasy drugiej i trzeciej. Fotorelacja.