.

Artykuły

W dniu 11 października 2018 r. w naszej szkole odbyło się ślubowanie klas pierwszych. W części oficjalnej wybrani uczniowie dokonali uroczystego ślubowania na sztandar szkoły, wychowawcy klas pierwszych z przedstawicielami klasy wpisali się to księgi pamiątkowej. Natomiast w części artystycznej uczniowie klasy II B przedstawili krótki występ. W tym dniu gościliśmy także Absolwentów rocznik 68, którzy odebrali Złote Matury, w 50-rocznicę zdania egzaminu dojrzałości. Fotorelacja.