.

Radio Fene

Podczas wyjazdu partnerskiego do Fene uczestnicy projektu Action! udzielili wywiadu miejscowej rozgłośni radiowej Radio Fene, w języku galicyjskim, hiszpańskim i angielskim. W spotkaniu brało udział 5 dziewcząt, każda z innego kraju, z naszej szkoły była to Marysia Grabińska kl. I B oraz dwie nauczycielki, koordynatorka ze strony hiszpańskiej Eva Gondell Delgado oraz Małgorzata Magdziarz, nasza pani profesor. Tematem wywiadu były ocena zajęć w jakich młodzież bierze udział, wrażenia z udziału w mobilności, korzyści płynące z pobytu oraz realizacji projektu. Zapraszamy do wysłuchania wywiadu.