.

Klasa teatralno-filmowa

W naszej szkole  istnieją klasy teatralno-filmowe z edukacją z zakresu historii filmu i warsztatami filmowymi. Zajęcia  obejmujące wykład historii kina mają przygotować uczniów do samodzielnego podejmowania dyskusji i formułowania opinii na temat filmu i jego rozwoju na przestrzeni lat a także przygotowywać do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Młodzież uczy się analizy filmu, zapoznaje z historią kina, produkcji , dystrybucji i recepcji. Film traktowany jest jako dzieło interdyscyplinarne. Młodzież uczy się umiejętności planowania i wykonywanie amatorskich filmów rozwija, umiejętności korzystania z mediów. Uczniowie zapoznają się z technikami limba i match-cutu, point of view,  split-screen i stosują wiedzę teoretyczną w realizowanych filmach. Z zakresu historii filmu zapoznają się z genezą wprowadzenia koloru w filmie  pojęciami takimi jak: wirażowanie, koloryzacja a także zagadnieniami związanymi z dźwiękiem i muzyką filmową, diegezą, muzyka niediegetyczna, postsynchronami, dubbingiem, voice-over. Zajmując się przygotowaniem własnego filmu przechodzą kolejne etapy pracy w grupie od pomysły, scenariusza po scenopis. Samodzielnie każdy uczeń realizuje własną etiudę filmową. Dla cierpliwych i zainteresowanych montażem uczniów cenne są zajęcia z różnych metod montażowych, montażu równoległego , intelektualnego i innych. Młodzież uczy się także pisać o filmach recenzje  a realizując własne filmy reklamowe zapoznaje się z elementami skutecznej reklamy. Korzystając z warsztatu dziennikarskiego przeprowadzają ankiety, wywiady, reportaże. Z zagadnień teoretycznych młodzież poznaje historię gatunków filmowych takich jak: dramat, western, film wojenny, musical, komedia. Na zajęciach wiedza teoretyczna wykorzystywana jest w praktyce. Do omawiania zagadnień wykorzystywane są filmy, Internet, komputery. Najczęściej uczniowie pracują metodą projektów pracy zespołowej, w której uczą się współdziałania, dobrej organizacji pracy, kształcą umiejętności komunikowania się i argumentowania swoich stanowisk. Fotorelacja.