.

Wyjście do Muzeum Sztuki MS1

Nasze liceum w dniach od 6 do 10 lutego 2017 r. gościło grupę nauczycieli z Francji, Rumunii, Turcji i Hiszpanii w ramach projektu  ERASMUS +. 10 lutego 2017 r. zainspirowani ostatnim filmem Andrzeja Wajdy „Powidoki” zorganizowaliśmy zwiedzanie Muzeum Sztuki MS1 przy ulicy Więckowskiego 36. Wyjście zostało zainicjowane przez panią profesor Magdalenę Malinowską i uczniów klasy II Bf. Film o łódzkim artyście, pedagogu, twórcy z kręgu konstruktywizmu, a także pionierze awangardy w sztuce lat 20. i 30. XX wieku- Władysławie Strzemińskim bardzo poruszył naszych gości, idąc więc, niejako za ciosem, zapragnęliśmy pokazać im część ocalałych prac Władysława Strzemińskiego, jego uczniów, a także korespondujących z dziełami artysty, rzeźb jego żony- Katarzyny Kobro- znajdujące się obok tzw. Sali Neoplastycznej zaprojektowanej przez samego Strzemińskiego a znajdującej się w obecnym Muzeum MS1. Muzeum od 1930 roku realizuje awangardowy projekt wypracowany przez grupę „a. r.”- czyli właśnie przez Władysława Strzemińskiego, Katarzynę Kobro i Henryka Stażewskiego. Fundamentem zbiorów muzeum jest kolekcja sztuki nowoczesnej zgromadzona w latach 1929–1932 (uzupełniona do 1938 roku) w kraju i za granicą. To właśnie Strzemiński był głównym animatorem i to on pozyskiwał dzieła-dary od artystów. Gości bardzo zaciekawiła historia i filozofia malarza, oraz jego dzieła. Takie dopełnienie wiedzy o znanych postaciach Łodzi i niezapomniane wrażenia na pewno na długo pozostaną w pamięci i świadomości naszych zagranicznych gości. Fotorelacja.

Katarzyna Woźniak kl. II Bf