.

Przydatne Informacje

DYREKTOR SZKOŁY - mgr inż. Małgorzata Caban

WICEDYREKTOR - mgr Magdalena Malinowska

PIELĘGNIARKA SZKOLNA - Elżbieta Zielińska

Poniedziałek - 11.00 - 15.00

Czwartek - 9.00 - 15.00

PEDAGOG SZKOLNY- Zofia Minkiewicz

Poniedziałek - 8.00 - 11.00

Wtorek 8.00 - 14.00

Środa 8.00 - 16.00

Czwartek 8.00 - 10.30

Piątek 8.00 - 10.30

Indywidualne spotkania z pedagogiem prosimy uzgadniać telefonicznie przez sekretariat szkoły tel.  42 684 22 20

SEKRETARIAT SZKOLNY - samodzielny referent Ewa Kosińska

Poniedziałek - 08.00 - 16.00

Wtorek 8.00 - 16.00

 Środa 8.00 - 16.00

 Czwartek 8.00 - 16.00

 Piątek 8.00 - 16.00

Dla uczniów - codziennie 10.50 - 14.00

Ze względu na obrót bezgotówkowy w VI LO w Łodzi prosimy o dokonywanie opłat na numer konta 56156000132026002506230001

- za duplikat świadectwa w kwocie 26, 00 zł,

- za wyrobienie legitymacji w kwocie 9, 00 zł

KONTO RADY RODZICÓW

46 1240 3073 1111 0000 3471 5635

KIEROWNIK ADMINISTRACJI - Andrzej Markiewicz

tel. 42 6846775

KSIĘGOWOŚĆ 

tel. 42 6846775

LINKI

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu - www.men.gov.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - www.komisja.pl
Wydział Edukacji - www.wydzial.edu.lodz.pl
Centralna Komisja Egzaminacyjna - www.cke.edu.pl
Kuratorium Łódzkie - www.kuratorium.lodz.pl