.

Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1.

03.09.2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 

2.

05.09.2018

Zebrania dla rodziców klas I, II, III

 

3.

26.09.2018

Zebrania dla rodziców ( cz. 2) i dla rodziców nieobecnych na pierwszym zebraniu

 

4.

11.10.2018

Ślubowanie klas pierwszych i „złote matury”

DWoZD

5.

12.10.2018

Fuksówki klas  pierwszych

 

6.

24.10.2018

Konsultacje dla rodziców klas I, II, III

 

7.

02.11.2018

Dzień Zaduszny

DWoZD

8.

21.11.2018

Podanie propozycji ocen niedostatecznych

 

9.

05.12.2018

Zebrania z rodzicami z podaniem propozycji ocen semestralnych + konsultacje dla klas I, II, III

 

10.

23-31. 12. 2018

Zimowa przerwa świąteczna

 

11.

01.01.2019

Nowy Rok (dzień wolny)

 

12.

09.01.2019

Zebrania z rodzicami z podaniem ocen semestralnych

 

13.

11-24 02. 2019

Ferie zimowe

 

14.

06.03.2019

Konsultacje dla rodziców klas I, II, III

 

15.

15.03.2019

Podanie propozycji ocen niedostatecznych
w klasach III

 

16.

18-23. 04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

 

17.

15.04.2019

Ostateczny termin wystawienia ocen
w klasach III

 

18.

17.04.2019

Rada Klasyfikacyjna dla klas III

 

19.

26.04.2019

Zakończenie roku szkolnego dla klas III, uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły średniej

DWoZD

20.

01.05.2019

1 Maja –Święto Pracy (dzień wolny)

 

21.

02.05. 2019

Przygotowanie sal do egzaminy maturalnego

DWoZD

22.

03. 05. 2019

Święto Konstytucji 3 Maja (dzień wolny)

 

23.

06. 05. 2019

Egzamin maturalny z j. polskiego

DWoZD

24.

07. 05. 2019

Egzamin maturalny z matematyki

DWoZD

25.

08. 05. 2019

Egzamin maturalny z j. angielskiego

DWoZD

26.

13.05.2019

Podanie propozycji ocen niedostatecznych
w klasach I, II

 

27.

29.05.2019

Zebrania dla rodziców klas I i II z podaniem ocen końcowych + konsultacje

 

28.

13.06.2019

Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych
w klasach I i II

 

29.

21.06.2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019, posiedzenie Plenarnej Rady Pedagogicznej cz.2

 

DWoZD – Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 11.10.2018, 02.11.2018, 21.12.2018, 26.04.2019, 02.05.2019, 06.05.2019, 0.05.2019, 08.05.2019,  18.06.2019, 19.06.2019