.

Nauczyciele

NAUCZYCIELE  UCZĄCY  W  POSZCZEGÓLNYCH  KLASACH (2018/2019)

Przedmiot

Imię i nazwisko nauczyciela

I b

I bf

I c

II b

II bf

II c

III b

III bf

III c

język polski

Małgorzata Ćwietkowska

 

 

X

 

 

X

 

 

X

Beata Marcinkowska

X

 

 

X

 

 

 

X

 

Magdalena Malinowska

 

X

 

 

X

 

X

 

 

język angielski

Mariola Golicka

 

X

 

 

 

X

 

X

 

Izabela Kaźmierska-Kaźmierczak

 

X

 

 

X

 

X

 

 

Jolanta Przybył-Ulańska

X

 

X

X

 

 

 

 

X

język francuski

Małgorzata Magdziarz

 

X

 

 

 

 

 

 

X

Aneta Unisławska

X

 

 

X

 

 

X

X

 

język hiszpański

Małgorzata Magdziarz

 

X

X

 

X

X

 

X

X

historia

Marzena Jakimiak-Janiszewska

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Karolina Nowinowska

X

 

 

 

 

 

 

 

 

wos

Marzena Jakimiak-Janiszewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Nowinowska

X

X

X

 

 

 

 

 

 

historia i społeczeństwo

Marzena Jakimiak-Janiszewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Nowinowska

 

 

 

 

X

X

 

X

 

wiedza o kulturze

Marzenna Czachórska-Wtykło

X

 

X

 

X

 

 

 

 

matematyka

Małgorzata Caban

 

 

 

 

 

 

X

 

X

Magdalena Kubiak

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Edyta Bednarek

X

 

X

 

X

 

 

 

 

fizyka

Piotr Kownacki

X

X

X

 

 

 

 

 

 

chemia

Magdalena Kubiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biologia

Anna Rybińska -Latko

X

X

X

 

 

 

 

X

 

geografia

Krzysztof Wojtunik

X

X

X

 

 

 

 

 

 

przyroda-fizyka

Piotr Kownacki

 

 

 

X

X

X

 

 

 

przyroda-biologia

Anna Rybińska -Latko

 

 

 

 

 

 

X

X

 

przyroda-chemia

Magdalena Kubiak

 

 

 

 

X

 

 

 

 

przyroda-geografia

Krzysztof Wojtunik

 

 

 

 

 

 

X

X

X

przedsiębiorczość

Tomasz Jabłoński

X

X

X

 

 

 

 

 

 

informatyka

Tomasz Jabłoński

X

X

X

 

 

 

 

 

 

wychowanie fizyczne

Jarosław Cepak

X

 

 

X

X

X

 

X

 

Izabela Świta

 

X

X

 

 

X

X

X

X

Tomasz Jabłoński

 

 

 

 

X

 

 

 

 

edukacja dla bezpieczeństwa

Tomasz Jabłoński

X

X

X

 

 

 

 

 

 

religia

o. Hubert Burba

X

X

X

X

X

X

X

X

 

etyka

Anna Koroza

X

X

X

X

X

X

X

X

 

historia sztuki

Agnieszka Sowińska

 

 

 

 

X

 

 

X

 

wiedza o teatrze i filmie

Michał Dondzik

 

 

 

X

X

 

X

X

 

filozofia

Elżbieta Konopacka

 

 

X

 

 

X

 

 

 

impostacja głosu

Piotr Ranfeld

X

X

 

X

X

 

 

 

 

warsztaty dziennikarskie

Katarzyna Giedrojć

 

 

X

 

 

X

 

 

 

warsztaty filmowe

Michał Dondzik

 

X

 

 

X

 

 

 

 

warsztaty teatralne

Jowita Popow

X

X

 

X

X

 

 

 

 

historia filmu

Michał Dondzik

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

Znak X oznacza, że nauczyciel jest wychowawcą w danej klasie.