.

Nauczyciele

NAUCZYCIELE  UCZĄCY  W  POSZCZEGÓLNYCH  KLASACH (2017/2018)

Przedmiot

Imię i nazwisko

Ib

Ibf

Ic

IIb

IIbf

IIc

IIIb

IIIbf

IIIc

jęz. polski

Małgorzata Ćwietkowska

 

 

X

 

 

X

 

 

X

Beata Marcinkowska

 X

 

 

 

 X

 

 

X

 

Magdalena Malinowska

 

 X

 

X

X

 

 X

 

 

 

jęz. angielski

Mariola Golicka

 

 

 X

  X

 

 

X

 

Izabela Kaźmierska - Kaźmierczak

 

X

 

X

 

 

X

 

 

X - rozszerzenie

 

Jolanta Przybył - Ulańska

X

 

     

X

 X

 

 X

jęz. francuski

Dorota Kołodziejska

X

X

 

X

 X

 

X

 

 

Małgorzata Magdziarz

 

 

X

 

 

X

 

 

X

jęz. hiszpański

Małgorzata Magdziarz

 

X

  X

 

X

X

 

X

X

historia

Karolina Nowinowska

 

 

 X

 

 

 

 

Marzena Jakimiak - Janiszewska

 X

X

 

X - rozszerzenie

 

 

 

 

WOS

Karolina Nowinowska

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Marzena Jakimiak - Janiszewska

 

  X      

 X-rozszerzenie

historia i społeczeństwo

Karolina Nowinowska

 

 

 

 

X

 

X

 

 X

Marzena Jakimiak - Janiszewska

 

 

 

 X

 

 X

 

X

 

wiedza o kulturze

Marzenna Czachórska- Wtykło

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

matematyka

Małgorzata Caban

X

 X

 

X

 

X

 X

  X

Magdalena Kubiak

 

 

 X

 

X

 

 

 X

 

fizyka
i astronomia

Piotr Kownacki

X

X

X

 

 

 

 

 

 

chemia

Magdalena Kubiak

X

X

X

 

 

 

 

 

 

biologia

Anna Rybińska - Latko

X

X

X

X - rozszerzenie

X - rozszerzenie

geografia

Aleksandra Moritz

X

X

X

X - rozszerzenie

X – rozszerzenie

przyroda - fizyka

Piotr Kownacki

 

 

 

 

 

X

 

 

 

przyroda - biologia

Anna Rybińska - Latko

 

 

 

X

 

 

 

X

przyroda - chemia

Magdalena Kubiak

 

 

 

X

 

X

X

 

przyroda - geografia

Aleksandra Moritz

 

 

 

 

 

X

X

X

X

przedsiębiorczość

Tomasz Jabłoński

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 informatyka

Tomasz Jabłoński

X

X

X

 

 

 

 

 

 

WF

Jarosław Cepak

  X

chł

X

dz  chł

X

chł

X

chł

X

  dz 

 

X

dz  chł 

X

  chł      

 X

dz chł

Izabela Świta

 

X

chł

X

dz

X

dz

X

chł

X

dz  chł 

 

X

 dz    

 X

dz  

Tomasz Jabłoński

X

dz

 

 

 

 

 

 

 

 

edukacja dla bezpieczeństwa

Tomasz Jabłoński

X

X

X

 

 

 

 

 

 

religia

o. Hubert Burba

X

X

X

X

X

X

X

X

X

etyka

Anna Koroza

X

X

X

X

X

X

X

X

X

historia sztuki

Agnieszka Pękala

 

 

 

 

X

 

 

X

 

wiedza o teatrze i filmie

Michał Dondzik

 

 

 

X

Igr

 

 

X

Igr

 

 

filozofia

Elżbieta Konopacka

 

 

X

 

 

X

 

 

X

impostacja głosu

Piotr Ranfeld

X

X

Igr

 

X

X

Igr

 

 

 

 

warsztaty dziennikarskie

Małgorzata Ćwietkowska

 

 

X

 

 

X

 

 

 

warsztaty filmowe

Michał Dondzik

 

X

IIgr

 

 

X

IIgr

 

 

 

 

historia filmu

Michał Dondzik

 

X

IIgr

 

 

X

IIgr

 

 

X

IIgr

 

warsztaty teatralne

Jowita Popow

X

X

Igr

 

X

X

Igr

 

 

 

 

Znak X oznacza, że nauczyciel jest wychowawcą w danej klasie.