.

Tablety

W ramach projektu „SZKOLNYMI DROGAMI DO SUKCESU VI LO W ŁODZI” zostało zakupionych 84 tablety, które są wykorzystywane na lekcjach matematyki, biologii czy języka angielskiego.


 

 

 

Pracownia komputerowa

I w końcu stało się stare komputery z Vistą odeszły do lamusa, w pracowni komputerowej mamy 16 nowych laptopów, rzutnik multimedialny, ekran i drukarkę wielofunkcyjną. Pierwszą lekcję na nowym sprzęcie odbyła kl. I Bf.

 

 

Projekt unijny

Od lutego 2017 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „SZKOLNYMI DROGAMI DO SUKCESU VI LO W ŁODZI”. Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy na jego realizację 465 tys. Projektem będą objęci wszyscy uczniowie oraz nauczyciele. Realizacja projektu zaplanowana jest na 2 lata. W ramach projektu będziemy prowadzili następujące zajęcia dla uczniów: zajęcia wyrównawczo - rozwijające z matematyki i języka angielskiego, zajęcia przygotowujące do ustnych egzaminów maturalnych z jęz. angielskiego, realizacja programu rozszerzonego dla chętnych uczniów z matematyki i biologii. Poza tym zorganizujemy dla uczniów następujące zajęcia i szkolenia: jak szybko uczyć się i zapamiętywać, nowoczesne technologie informacyjne, bezpieczeństwo w sieci. Z pieniędzy, które otrzymaliśmy zakupimy: 28 sztuk laptopów z oprogramowaniem na potrzeby prowadzonych zajęć, 84 tablety, które będą wykorzystywane do realizacji zajęć zaplanowanych w projekcie, a potem również innych zajęć w szkole, 4 rzutniki multimedialne, 4 ekrany projekcyjne, 4 zestawy głośników, program do obróbki audio i program do obróbki video.