.

Zakończenie projektu

30 stycznia 2019 r.

W dniu 29 stycznia 2019 r. zakończyliśmy realizację projektu „SZKOLNYMI DROGAMI DO SUKCESU VI LO W ŁODZI”. Jego realizacja miała dla placówki zasadnicze znaczenie.

Zajęcia wyrównawcze jak i zajęcia rozwijające oraz przygotowujące do egzaminów maturalnych miały strategiczny wpływ na zwiększenie stopnia przygotowania, a tym samym na osiągnięcie lepszych rezultatów w nauce i wyników egzaminów. 

Dodatkowe wsparcie skierowane do uczniów znacznie ułatwiło dostęp całej młodzieży szkolnej do kompleksowego pakietu szkoleń i zajęć dodatkowych, w których udział w innym wypadku wiązałby się z dużym obciążeniem finansowym. Odbyte szkolenia i udział w zajęciach wpłynęły na wzrost kompetencji cyfrowych, umiejętności uczenia się, kompetencji przyrodniczych, matematycznych oraz zdolności porozumiewania się w językach obcych u uczniów.

Nauczyciele dzięki przeprowadzonym w projekcie szkoleniom podnieśli swoje kompetencje z zakresu kompetencji cyfrowych oraz społecznych - komunikacji interpersonalnej.

Zakupione doposażenie w przyszłości służyć będzie obecnym i przyszłym uczniom VI LO w Łodzi.