.

Samorząd Uczniowski

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - mgr Beata Marcinkowska

PRZEWODNICZĄCA - Sara Mei Nguyen Truong kl. II B

V-ce PRZEWODNICZĄCY - Szczepan Woźniak kl. I B


SKARBNIK - Zuzanna Waga kl. I C

SEKRETARZ - Dagmara Król kl. I B