.

Samorząd Uczniowski

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - mgr Beata Marcinkowska

PRZEWODNICZĄCA - Jagoda Zakrzewska kl. II B

V-ce PRZEWODNICZĄCY - Sara Mei Nguyen Truong kl. I B


  SEKRETARZ - Zuzanna Waga kl. I B

SKARBNIK - Patryk Ługowski kl. I C